NYNAS

Водечки светски снабдувач на трансформаторски масла со најширок опсег на производи на пазарот. Благодарение на глобалнто присуство и активното учество во комисиите што ја обликуваат оваа индустрија, можеме да ви понудиме знаење, препораки и логистика од светска класа.

NYNAS е главен снабдувач на сите производители на OEM.

НОВОСТИ

NYTRO BIO 300X е 100% обновливо и биоразградливо трансформаторски масло со супериорен перформанс. Ги исполнува и надминуда барањата и стандардите–IEC 61099. Благодарение на ултра-ниската вискозност ова масло нуди навистина добра способност за ладење. Температурата во жешките точки на трансформаторот може значително да биде намалена.

NYTRO BIO 300 X                                                                                                 NYTRO BIO 300X е 100% обновливо и биоразградливо масло со супериорен перформанс. Ги исполнува и надминуда барањата и стандардите – IEC 61099. Прочитај повеќе

NYTRO Lyra X (IEC 60296, ED. 4) - High grade
A fully inhibited high-grade oil, NYTRO Lyra X conforms to IEC 60296 Edition 4.0 – including the fulfillment of specific requirements...
Read more

NYTRO 10XN (IEC 60296, ED. 4) - Super grade
NYTRO 10XN is an inhibited super grade that conforms to both ASTM D3487-16 and IEC 60296 Edition 4.0, including the fulfill...
Read more

NYTROLyra4000X(IEC 60296, ED. 4)-Super grade
A fully inhibited high-grade oil, NYTRO Lyra 4000X conforms to IEC 60296 Edition 4.0 – including the...
Read more

NYTROLyra4000A(IEC 60296, ED. 4)-Super grade
A fully inhibited high-grade oil, NYTRO Lyra 4000X conforms to IEC 60296 Edition 4.0 – including...
Read more

NYSWITCHO 3X - Special grade
NYSWITCHO 3X is a special low viscosity switch-gear oil which meets specification IEC 60296(82) Class III A. Read more

NYHIB 10 - Special grade
NYHIB 10 is a ready to use anti oxidant solution for use in inhihited transformer oils. The NYHIB concentration is 10% BHT (DBPC) in transfor...            Read more

NYPASS - Special grade
NYPASS is a concentrate of an oil soluble metal passivator in an un-inhibited mineral transformer Read more

NYTRO Libra (IEC 60296, ED. 4) - Standard grade
NYTRO Libra is an uninhibited transformer oil that conforms to IEC 60296 Edition 4.0. Developed and  Read more

NYTRO Taurus (IEC 60296 ED. 4) - Standard grade
NYTRO Taurus is an uninhibited transformer oil that conforms to IEC 60296 Edition 4.0. Developed       Read more

Трансформаторски масла

Главната функција на трансформаторските масла е да обезбедат изолација и ладење во трансформаторот.Имајќи ја во предвид технологијата достапна денес-овие масла треба да издржат исклучително долг и тежок период на загревање и електрични стресови во трансформаторот. Токму од квалитетот на овие масла во голема мера зависи и животниот век на трансформаторот.

Карактеристиките на трансформаторските масла во најголема мера зависат од базното масло, процесот на рафинирање. Притоа маслата треба да бидат безбедни за употреба (од аспект на екологија и човеково здравје )

Базно масло -како основа на трансформаторското масло

Со децении NYNAS користи посебно избрана сурова нафта која одговара на палетата на производи.Токму од оваа "посебна "нафта со посебна постапка на рафинирање се добива базното масло кое се користи за производство на електрични изолациони масла. Важна разлика е што базното масло и неговата подоцнежна обработка во трансформаторско масло се одвиваат на едно место. На овој начин се избегнува било какво контаминирање на базното масло.

Рафинирање

Постапката на рафинирање и хидрогенизација во NYNASHAM .Од неа произлегува широка палета на исклучително чисти и стабилни минерални базни масла без силиконски додатоци кои подоцна се инхибираат. NYNAS непрестајно инвестира во развој, истражување и подобрување на овој процес.Тоа го прави најдобриот производител на трансформаторски масла. Електричното изолационо масло кое има најдобри и најстабилни карактеристики во светот се произведува токму во оваа рафинерија .

Безбедност , екологија

NYNAS маслата се високо рафинирани и ги исполнуваат EU критериумите за неканцерогени масла. Сите NYNAS производи се регистрирани во REACH- Регулатива на Европската комисија која се однесува на безбедност на хемиски супстанции.

Факти за NYNAS во поглед на трансформаторски масла

NYNAS маслата се наоѓаат во повеќе од милион трансформатори ширум светот . Поради најдобриот квалитет и истрајноста на маслата -повеќе од 50 години NYNAS глобално ги снабдува сите производители на трансформатори . Годишно производство на трансформаторски масла на NYNAS изнесува 350.000 метрички тони годишно и расте секоја година. Поради посебната посветеност , истражувањето и равој - NYNAS е вклучен и во работните групи на IEC Организацијата.

NYNAS трансформаторските масла покажуваат одлични карактеристики, дури и после 40 години употреба во трансформаоритe.Одсекогаш NYNAS маслата биле еколошки безбедни и безбедни по човековото здравје. Ова го прави NYNAS повеќе од 50години прв избор на производителите на трансформатори и корисниците на опрема во поглед на електрични изолациони масла .